Resmi açıklamayı okuyun

ALT BİRLEŞEN MERCY HAKKINDA

Mount Mercy Üniversitesi'nde, değişen dünya ve işgücüne yönelik tüm geçmişe ait öğrencilere eksiksiz bir eğitim ve sağlam bir hazırlık sunuyoruz. Kampusumuz Iowa'daki Cedar Rapids'de yaklaşık 1.900 öğrenciye hizmet veriyoruz ve şimdi çevrimiçi lisans programlarımızla binlerce kişiye daha hizmet verebiliyoruz. Derslerimize ne şekilde girerseniz gidelim, dünyamıza, göçmenliğe, şiddetsizliğe, ırkçılığa ve kadınlara önem vermek gibi beş kritik meselemiz üzerine kurulu en iyi akademik eğitim veriyoruz.

Mount Mercy'nin çevrimiçi lisans programları, bir bilgisayarın önünde geçirdiğiniz zamanın ötesine geçiyor. Çevrimiçi sınıflar halen araştırma ile uğraşmanıza ve yerel ve küresel şirketler ve organizasyonlar ile staja katılmanıza izin verir.

2014 yılında tam çevrimiçi lisans programlarımızı başlattık; böylece öğrenciler, kampüs dışındaki öğrencilerimizle aynı kalitede eğitimi kariyer veya aile yükümlülüklerinden ödün vermeden alabildiler.

TARİHİMİZ

MERCY ŞARZIMININ KARTOLOĞU ÜNİVERSİTESİ

Yüksek kalitede, değer temelli eğitimle insanları fırsata birleştirmek amacıyla 1928 yılında kurulan Mount Mercy Üniversitesi, kampüs içi ve çevrimiçi lisans programlarımızı oluşturduğumuz zengin bir zemine sahiptir.

Bir üniversiteden dört yıllık bir üniversiteye geçtik ve bugün Mount Mercy Üniversitesi çevrimiçi akademik programlarımızı kurucularımızın ruhunda daha büyük bir öğrenci kitlesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

KATOLİK KİMLİĞİMİZİMİZ VE MERCİ KARŞISIMIZ

Eğitim, ders kitapları ve sınavlardan daha önemlidir. Gerçek bir eğitim, sizi herhangi bir işyerine hazırlar ve kişiye hitap eder. Mount Mercy Üniversitesi, Mercy'nin Kardeşleri'nin beş önemli kaygısı üzerine inşa edilmiş bir Katolik üniversitesi olarak kuruldu ve kampüsümüzdeki geleneksel geleneksel programlarımızla yaptığımız kadar çevrimiçi derslerimizdeki görevi de sürdürmeye devam ediyoruz.

Mount Mercy Üniversitesi, gerçek, saygı, sorumluluk, mükemmellik ve hizmetin temel değerlerini teşvik ederek ve her kökenden gelen tüm insanlara sıcak bakmak için Katolik entelektüel geleneğinin en yüksek standartlarına uymaya çalışmaktadır.

Merhamet Yüksek Öğretim Konferansı aracılığıyla sponsorlarımızın, Amerika Kardeşleri Enstitüsü'nün gururlu bir destekçisiyiz. Bir Mercy kurum olarak, Katolik Kimliği ve Merhamet Katliamı üzerine yaptıkları açıklamaya saygıyla riayet ediyoruz.

BAŞARILARIMIZ

Mount Mercy öğrencileri çok çeşitli coğrafi, etnik ve ekonomik geçmişlerden gelir. Kendinden emin, ilgileniyor, hızlı bir şekilde ödünç verirler, kendilerinden memnun olurlar ve nereye gideceği konusunda heyecanlıdırlar. En önemlisi, Mount Mercy öğrencileri tam potansiyellerini gerçekleştirmek için isteklidirler.

BAŞARILI BİRLEŞİNCİ ÖĞRENCİLERİ NEDEN BAŞARILI

Mount Mercy University, PAREY dergisinin "2017 En İyi Üniversiteleri" listesinde Iowa'nın en iyi üniversitesidir. Fakat lisans programını değerlendirmenin en iyi yolu, kayıt yaptıran öğrencilerin sonuçlarına bakmaktır:

 • MMU öğrencilerinin% 66'sı, mezun oldukları zamana kadar staj ya da kariyerle ilgili diğer deneyimler yaşamaktadır.
 • MMU öğrencilerinin% 96'sı mezuniyet sonrası dokuz ay içinde istihdam edilmektedir veya lisansüstü okulda çalışmaktadır.

ORTAK GOOD'A YÖNETİM

Mount Mercy öğrencileri, her yıl 15.000 saatten fazla topluma hizmet bağışlar. Tüm öğrencilere hizmet ve gönüllü fırsatlar sunuyoruz.

MİSYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

GÖREVİMİZ

Mount Mercy, Rahibe Rahibesi ruhunda öğrenci odaklı eğitim veren ve ihtiyaç duyan kişilere bakalorya ve lisansüstü eğitimi ve merhametli hizmeti arayan topluluğumuza katılmak için tüm inançları ağırlayan bir Katolik Üniversitesi'dir.

Misyonumuzu dört birbirine bağlı hedefler vasıtasıyla gerçekleştirmede mükemmellik için gayret gösteririz:

 • Yansıtıcı Yargıyı Kullanma. Açık ve dikkatli düşünme, tutarlı bir şekilde tartışma ve hakikat iddialarıyla rekabet etmeyi eleştiren bir üniversite eğitiminin temelini oluşturur. Reflektif yargı temel varsayım, inceleme ve varsayımların değerlendirilmesi hakkında bilgi gerektirir; bir sonuca varmak için yeterli gerekçe; ve bu sonucu çizmenin imalarını anlamak. Bu becerilerle bireyler problemleri yaratıcı bir şekilde çözebilir ve bilgiyi disiplinlere entegre edebilir.
 • Stratejik İletişimde Çalışmak. Stratejik iletişim, seçilen bir hedefe etik bir şekilde ulaşmak için çeşitli seçeneklerden seçim yapmayı gerektirir. Bu seçenekler, uygun teknolojiyi kullanarak mesajların yazılı, sözlü ve estetik formlarda oluşturulması ve yorumlanmasını içerir.
 • Ortak Niteliğe Hizmet Verme. Ortak iyi, Katolik sosyal öğretimin merkezinde yer alır. Kişiler doğası gereği sosyal olduğu için, her bireyin iyiliği mutlaka ortak menfaatle, tüm insanların insan potansiyeline daha bütünsel bir şekilde erişebilmelerini sağlayan toplumsal koşulların toplamıyla ilgilidir. Her insana ve doğal çevreye karşı saygı ve ahlaki etkileşim ve Rahibeler Rahibesi'nde dünyadaki adalet adına tüm insanlığın ve eylemin refahı için hizmet eder.
 • Amaçlı Yaşamın Desteklenmesi. Liberal bir eğitim, kişilerin kararlılıkla hareket etmeleri için daha büyük bir özgürlük derecesi elde etmelerini sağlar. Amacın gelişimi bir dizi öncelikler temelinde yaşam planlaması gerektirdiğinden Mount Mercy University, manevi büyüme, entelektüel katılım, mesleki açıklık, sosyal gelişim, fiziksel refah, duygusal olgunluk ve sorumlu toplum liderliği için fırsatlar sunar.

DEGERLERİMİZ

Merhamet Kardeşleri ve Katolik kimliğimiz geleneğine dayanan Mount Mercy Üniversitesi topluluğunun üyeleri olarak;

 • Hayat Boyu Öğrenme ve Bütün Kişinin Eğitimi
  Eğitimin, öğrenmenin tüm insanı entelektüel, manevi, duygusal ve fiziksel olarak güçlendirdiği ömür boyu bir deneyim olduğuna inanıyoruz.
 • Gerçeğin ve haysiyetin peşinde
  İnanç, hakikat ve Merhamet için adamışlığımız insan topluluğundaki her kişinin haysiyetine destek verdiğimiz merhametli bir kültürde ücretsiz soruşturma başlatıyoruz.
 • Öğrencilere bağlılık
  Öğrencilerin ihtiyaçlarının topluluk hayatını etkileyen kararların merkezinde yer aldığını kabul ve doğruluyoruz.
 • Adalet
  Öğrenme topluluğumuzda ve küresel toplumumuzda adil ve sağlıklı ilişkiler kurarak eşitlik için savunuyoruz.
 • Şükran
  Allah'ın armağan ettiği armağanlara ve yeteneklere tevazuyu ile kutlarız ve bu nimetleri daha geniş toplulukla sadık kalarak paylaşırız.
 • misafirperverlik
  Çalışmalarımızı, Catherine McAuley'nin tüm insanları ve bakış açılarını memnuniyetle karşıladığı ve kutsayan ruhu içinde gerçekleştiririz.
 • Hizmet
  Bizlere ortak iyiye hizmet etmek için bizi çağıran bir sorumluluk duygusu ve bakım veriyoruz.
Program dili:
 • Ingilizce

Bu okulun aynı zamanda sundukları:

BBA

Mount Mercy University Online

Mount Mercury Üniversitesi insan kaynakları yönetimi programı, dünyanın en büyük İnsan Kaynakları profesyonel topluluğu olan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (SHRM) tara ... [+]

ONLINE BBA: İNSAN KAYNAK YÖNETİMİ

Mount Mercury Üniversitesi insan kaynakları yönetimi programı, dünyanın en büyük İnsan Kaynakları profesyonel topluluğu olan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (SHRM) tarafından onaylanmaktadır. Bu tanıma, programın SHRM ve Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) Derneği tarafından oluşturulan müfredat standartlarına uyum üzerinde durulmaktadır. Buna ek olarak, bu program aynı zamanda öğrencilerin Topluluk aracılığıyla bulunan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika programlarına (SHRM-CS ve SHRM-SCP) hazırlanmasına yardımcı olabilir.

Bu programın mezunları şunları öğreneceklerdir:

İş yerinde emeği etkileyen yasaları doğru bir şekilde tanımlayın ve yorumlayınÖneriler yapmak ve çalışan programlarının maliyetini haklı kılmak için İK metriklerinden yararlanmaTazminat konularının anlaşılmasını gösterin... [-]
Amerika Birleşik Devletleri Cedar Rapids
Bilgi iste
Ingilizce
e-Öğrenme
İngilizce Devamını oku
Mount Mercy University Online

Mount Mercy Üniversitesi online işletme büyüklüğü, öğrencilerin teorik yapıları, yüksek kaliteli, iyi eğitilmiş bir eğitim deneyimi için sınıf dışında pratik gerçek dünya ... [+]

ONLINE BBA: İŞ

Mount Mercy Üniversitesi online işletme büyüklüğü, öğrencilerin teorik yapıları, yüksek kaliteli, iyi eğitilmiş bir eğitim deneyimi için sınıf dışında pratik gerçek dünya deneyimi ile eşleştirmelerine olanak tanır.

Bu programın mezunları şunları öğreneceklerdir:

Durumları değerlendirmek ve liderlerin etik karar alma süreçlerindeki rolünü anlamak için etik akıl yürütme yaklaşımı kullanınTemel işletme terminolojisi ve kavramları hakkında çalışan bir bilgiye sahip olabilmeİş durumlarını analiz etmek, tavsiyeler ve kararlar vermek için eleştirel düşünme / problem çözme becerilerini kullanınPorter'ın beş kuvvet modelini kullanarak bir endüstriyi analiz edebilecekEtkili iletişimUygun dış ve iç kaynaklar kullanılarak kapsamlı bir SWOT analizi yapınStratejik planlama için toplanan veriler için uygun stratejiler geliştirinDers Formatı... [-]
Amerika Birleşik Devletleri Cedar Rapids
Bilgi iste
Ingilizce
e-Öğrenme
İngilizce Devamını oku
Mount Mercy University Online

Programımız, risk yönetimi, yatırımlar, girişimcilik, insan kaynakları ve uluslararası ekonomi gibi alanlarda çeşitli seçmeli derslerle birlikte hukuk, liderlik, muhasebe ... [+]

ONLINE BBA: YÖNETİM

Mount Mercy University'de, gerçek hayat deneyimini, yarının önde gelen liderleri yaratmak için güçlü bir müfredat ile birleştiriyoruz.

Yönetim derecesi temel çizelgelerin ve sayıların ötesine geçer-öğrenciler, önemli, cesur yaşamlara yön vermelerine yol açan elle öğrenme yoluyla iş dünyasında sağlam bir temel kazanırlar.

Programımız, risk yönetimi, yatırımlar, girişimcilik, insan kaynakları ve uluslararası ekonomi gibi alanlarda seçmeli derslerin yanı sıra hukuk, liderlik, muhasebe ve ekonomideki temelleri incelemekte ve sadece esnek değil aynı zamanda özelleştirilebilir nitelikte olmasını sağlamaktadır.

Yönetim mezunları BBA, TrueNorth, Dünya Sınıfı Endüstrileri, Birleşik Yangın Grubu, PepsiCo, Geonetric, ClickStop, Otoyol Ekipmanları Şirketi, Rockwell Collins, Transamerica, General Mills, Great America Financial, Yeni dahil olmak üzere önde gelen şirketler ile işgücüne katılmak için çok uygun olacak. York Life, Geico ve Hy-Vee.... [-]

Amerika Birleşik Devletleri Cedar Rapids
Bilgi iste
Ingilizce
e-Öğrenme
İngilizce Devamını oku

MBA

Mount Mercy University Online

Mount Mercy University'de MBA, çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Tam zamanlı çalışabilir, aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilir ve yüksek lisansınızı k ... [+]

ONLINE MBA (İŞLETME YÜKSEK LİSANS)

Mount Mercy University'de MBA, çalışan profesyoneller için tasarlanmıştır. Tam zamanlı çalışabilir, aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirebilir ve yüksek lisansınızı kazanabilirsiniz.

Mevcut ağınızı ve bilginizi kariyerinizi daha da genişletmek için deneyimli öğretim üyelerinden öğrenin.

Geleneksel bir MBA programına devam edebilir veya İnsan Kaynakları veya Kalite Yönetimi üzerine odaklanabilirsiniz.

Ders Formatı

Sınıflar çevrimiçi olarak 5 ve 10 haftalık hızlandırılmış ders formatında sunulmaktadır. Öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programı ile 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabilir. Nihai esneklik için yılda altı başlangıç ​​zamanı sunuyoruz. GMAT veya GRE gerekmiyor.... [-]

Amerika Birleşik Devletleri Cedar Rapids
Bilgi iste
Ingilizce
e-Öğrenme
İngilizce Devamını oku